Privacybeleid

Sanne van Bergen arbeidsrechtspecialist, hierna mede te noemen: regelrecht Sanne respecteert de privacy van bezoekers van haar Website en in het bijzonder de rechten van haar opdrachtgevers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft zij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat zij persoonlijke informatie die haar verschaft wordt, vertrouwelijk behandelt. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
De gegevens worden verwerkt door:
Sanne van Bergen arbeidsrechtspecialist
Beltrumsestraat 6, 7141 AL  Groenlo

Website‘ heeft betrekking op een van de volgende websites:
• https://sannevanbergen.nl/
• https://www.sannevanbergen.nl/
• https://regelrechtsanne.nl

Persoonsgegevens
‘Persoonsgegevens’: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
regelrecht Sanne verwerkt de volgende persoonsgegevens van opdrachtgevers:
• Contactinformatie van de opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) (zoals naam, functietitel, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer);
• Gegevens met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen regelrecht Sanne en de opdrachtgever;
• Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.

regelrecht Sanne verwerkt de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:
• Informatie ingevuld in het contactformulier (contactgegevens en het bericht);
• Logbestanden over websitebezoek (IP-adres; niet herleidbaar tot specifieke persoon).

regelrecht Sanne verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten en verwerkt persoonsgegevens om haar activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en een opdracht voor haar opdrachtgever uit te voeren.

Onder deze doelen vallen onder meer de volgende aan de hoofddoelen gerelateerde activiteiten:
• Dienstverlening aan opdrachtgevers;
• Relatiebeheer, klantenadministratie en servicedoeleinden;
• Het voeren van debiteurenbeheer;
• Het verzenden van relevante updates en nieuws aan opdrachtgevers en relaties;
• Websitebeheer, waaronder het verzamelen van statistische gegevens over websitebezoek en het verbeteren van het functioneren van haar Website.

regelrecht Sanne mag  persoonsgegevens van de opdrachtgever gebruiken, omdat en voor zover dat noodzakelijk is voor
• De uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op regelrecht Sanne rust;
• Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van regelrecht Sanne of derden (voor zover dat boven het privacybelang van de opdrachtgever gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van regelrecht Sanne om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.
In sommige gevallen mag regelrecht Sanne de gegevens alleen verwerken als de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven. De opdrachtgever kan die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden
De door regelrecht Sanne verwerkte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van haar werk noodzakelijk is met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet
Websitebezoeker en opdrachtgever hebben recht op toegang, wijziging, correctie van hun persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met regelrecht Sanne via email sanne@sannevanbergen.nl Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om te bepalen wat er met de persoonsgegevens gebeurt na hun overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geraadpleegd. Tot slot  hebben zij het recht de persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Beveiliging
regelrecht Sanne neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt zij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de Website van regelrecht Sanne geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat bezoeker bij elk bezoek aan haar Websites als bezoeker kan worden herkend.

Welke cookies worden gebruikt?
Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Via deze analytische cookies krijgt regelrecht Sanne inzage in het bezoek aan haar Website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Met deze statistieken kan regelrecht Sanne de Website voortdurend verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De door de cookies gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de Website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze Website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van van Economische Zaken en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bezoeker kan deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van zijn webbrowser aan te passen.

Door gebruik te maken van deze Website geeft bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe kan bezoeker het gebruik van cookies bepalen?
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elke browser kan websitebezoeker terecht op de website van de Consumentenbond.

Aanpassen privacybeleid
regelrecht Sanne behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.

Dit privacybeleid is in juli 2022 (aangepast) vastgesteld.