Voor wie?

Sanne van Bergen arbeidrechtspecialist geeft juridisch advies en verleent juridische bijstand aan:

Werkgevers  – (ondernemers en directie binnen) het  MKB in Oost- en Midden-Nederland. Als ondernemer ontkomt u niet aan het (arbeids)recht; u verdient er niet aan en leuk is anders.  Ieder zijn vak: Sanne van Bergen arbeidsrechtspecialist vindt het arbeidsrecht juist leuk. Dus laat Sanne uw arbeidsrechtzaken regelen, zodat u bezig kunt zijn met de kern: tevreden klanten, enthousiaste medewerkers, binnenhalen van nieuwe opdrachten, innoveren voor de toekomst. Kortom: plezierig ondernemen.

Werknemers – particulieren die willen weten waar ze arbeidsrechtelijk aan toe zijn en (heel verstandig) juridische bijstand inroepen. Een werknemer die tijdig juridisch advies inwint, weet wat zij/hij bij veranderingen en geschillen op het werk of bij (dreigend) ontslag wel en niet moet doen, zeggen en vragen. Daarmee verstevigt u, werknemer, aanzienlijk uw (onderhandelings)positie.

Juridische dienstverleners – juristen-, advocaten- en accountantskantoren die voor hun workload (bij drukte, pieken en vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof) of voor specifieke juridische vraagstukken gebruik maken van interim professionals. Een flexibele schil is van deze tijd; veel kantoren streven naar efficiënt, doelgericht en slim werken. Voor tijdelijke ondersteuning werken zij samen met interim (arbeidsrecht)juristen: Sanne van Bergen arbeidsrechtspecialist neemt met haar expertise flexibel werk uit handen.

Procederen
Een schikking wordt vaak boven een procedure verkozen. Mocht procederen toch gewenst of noodzakelijk zijn dan mag een jurist c.q. specialist arbeidsrecht gewoon pleiten in de rechtbank. Net als een advocaat. Arbeidszaken spelen namelijk bij de kantonrechter en daarin kan/mag een (arbeidsrecht)jurist c.q. specialist ook als gemachtigde optreden. Dat wil zeggen partijen (werkgevers en werknemers) in de rechtszaal vertegenwoordigen en bijstaan.